Aankondiging van een gegunde opdracht

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het leveren en strooien van grof wegenzout voor de winterperiode

De meeste winters dient er gestrooid te worden voor de gladheidsbestrijding. Het is nodig een nieuw dossier op te starten voor het leveren en strooien van grof wegenzout voor de komende winterperiodes.
De opdracht gebeurt op afroep en volgens noodzaak.

Publicatiedatum
29-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
34927100 - Strooizout
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 1
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Aalst
Postadres
Werf 9, 9300 Aalst, BE

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

232250.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
nv Ondernemingen ir. De Jonge & Zoon
Postadres
-
Titel
Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het leveren en strooien van grof wegenzout voor de winterperiode
Waarde
232250.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!