Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst betreffende het leveren en onderhouden van de de-icing voertuigen voor vliegtuigen.

Over een periode van 5 jaar zullen vermoedelijk 18 à 20 kwalitatieve ‘one-man operated’ vliegtuig de-icing voertuigen aangekocht worden, die ook grotere types vliegtuigen, zoals A380, bij draaiende vliegtuigmotoren kunnen ontijzelen.

Datum van verzending van deze aankondiging
18-12-2018
Publicatiedatum
18-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
34114000 - Speciale voertuigen
34133100 - Tankwagens
34144000 - Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144450 - Sproeiwagens
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1C 1ste Verdieping (Receptie)
Plaats
Zaventem
Postcode
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Procurement
E-mail
aircraftdeicers@brusselsairport.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Textron Sweden AB
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!