Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en vervangen van verticale verkeerssignalisatie

Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en vervangen van verticale verkeerssignalisatie

Publicatiedatum
10-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34992200 - Verkeersborden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Buyle Pascal

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.1) Naam, adressen en contactpunten
In plaats van
Contactpunt(en): Buyle Pascal Tel. +32 33381153
Te lezen
Contactpunt(en): van Lievenoogen Renata Tel. +32 33385182
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.2.1) Gunningscriteria
In plaats van
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende
document vermelde criteria
Te lezen
Laagste prijs
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestekdocumenten
Toe te voegen tekst
'3535_BIJLAGE_STADSGRIJS'

Te corrigeren adressen en contactpunten

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Antwerpen
Postadres:
Grote Markt 1
Plaats:
Antwerpen
Postcode:
2000
Land:
BE
Contactpunt(en):
van Lievenoogen Renata
Telefoon:
+32 33385182
E-mail:
ocmw_gac_leveringen@ocmw.antwerpen.be

Overige nadere inlichtingen

Het bestek bestaat uit volgende opdrachtdocumenten:
3535_Bestek
3535_BIJLAGE_A_OFFERTEFORMULIER
3535_BIJLAGE_B_INVENTARIS
3535_BIJLAGE_C_ATTEST_LEVERANCIER
3535_BIJLAGEN_1_TOT_13
3535_BIJLAGE_STADSGRIJS

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!