Aankondiging van een opdracht

MB 30/2016 Huur Tekstkarren

Het Mobiliteitsbedrijf van Stad Gent wenst te beschikken over een raamcontract om voor diverse doeleinden tekstkarren te kunnen inzetten. Bij uitbreiding kunnen andere diensten van de Stad ook afnemen op het raamcontract, doch daar is geen rekening mee gehouden bij de opgegeven hoeveelheden.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
34200000 - Voertuigcarrosserieën, aanhangwagens of opleggers
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Postadres
Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Pieter Nieuwlaet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!