Proces-verbaal van opening van de offertes

Leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een systeem voor verkeersgeleiding op The Loop/Expo voor de Stad Gent

Publicatiedatum
11-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
34923000 - Verkeersregulatieapparatuur
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
34928471 - Materiaal voor signaleringsborden
34928472 - Palen voor signaleringsborden
34996300 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting

1. Overzicht

Referentienummer

Mobiliteitsbedrijf -MB 13/2018-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Fabricom nv

SPIE BELGIUM

Trafiroad NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent
Postadres
Stadhuis, Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tim Claeys
Telefoon
+32 092662888
Fax
-
E-mail
tim.claeys@stad.gent
Hoofdadres
http://eten.publicprocurement.be/etendering
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323980
Datum van aanmaak
24/10/2018 14:42:20
Verantwoordelijke
Els Huylebroeck, Els Maes, Brigitte Irène Demeester, Marijke Houba, Carine Clara Trachet, Ilona Jean-Baptist De Winter, Karin Julia Hellinck, Luc Van den Berghe, Gisleen Vyncke, Jan Steeman, Youssef El Boutaibe
Bijzitter
-

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Fabricom nv
KBO-nummer
0425.702.910
Postadres
S Bolivarlaan 34
Postcode
1000
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 38711211
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Filip Cocquereaux (Signature)
Aantal documenten
29
Ondertekenaar
Kurt De Peuter (Signature)
Aantal documenten
29
Documenten
0 Voorbrief.pdf, 1. Offerteformulier.pdf, 2 Meetstaat.xlsx, 2. Meetstaat.pdf, 3. Selectie voorblad.pdf, 3.a. Attest sociale zekerheid.pdf, 3.b. Fiscale verplichtingen.pdf, 3.c. Engagementsverklaring.pdf, 3.d. Referentielijst.pdf, 3.e. Beschrijving van technische uitrusting van de onderneming.pdf, 3.f. Organogram opdracht.pdf, 4. Regelmatigheid voorblad.pdf, 4.a. UEA.pdf, 4.b. Handtekeningbevoegdheid.pdf, 4.c. Nota ter verantwoording van de in toepassing van ....pdf, 4.d. Onderaannemers.pdf, 4.e. Certificaten LED-displays.pdf, 4.f. Prijscatalogus.pdf, 5. Gunningscriteria voorblad.pdf, 5.a. Technische info hardware en steunen.pdf, 5.b. Nota displays.pdf, 5.c. Plan van aanpak.pdf, 5.d. Nota systeemarchitectuur.pdf, 5.e. Beschrijving GUI.pdf, 5.f. Nota toekomstige integraties.pdf, 5.g. Inschatting verplichte opties (Koppeling AWV en tekstkarren).pdf, 5.h. Nota connectiviteit.pdf, 5.i. Voorstel onderhoudscontract.pdf, 5.j. Nota projectorganisatie.pdf
Algemene opmerkingen
Be-Mobile Kardinaal Mercierlaan 1a 9090 Melle 884.443.228Amery bvba Eikhofstraat 190 8600 Diksmuide 432.756.986nv Fero Jan De Blockstraat 81 2830 Willebroek 869.748.817

Offerte 2

Naam van de onderneming
SPIE BELGIUM
KBO-nummer
0434.499.028
Postadres
Tweestationsstraat 150-152
Postcode
1070
Plaats
Anderlecht
Land
BE
Telefoon
+32 27296111
Fax
+32 27296161
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Mario Brusselmans (Signature)
Aantal documenten
1
Ondertekenaar
Christian Deleener (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Stad Gent_Bestek MB 13-2018_SPIE.zip
Algemene opmerkingen
Led Years (Nederland)Ixor Schuttersvest 75 2800 Mechelen 478.493.179

Offerte 3

Naam van de onderneming
Trafiroad NV
KBO-nummer
0418.384.358
Postadres
Nieuwe Dreef 17
Postcode
9160
Plaats
Lokeren
Land
BE
Telefoon
+32 93555454
Fax
+32 93555628
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Tom Dekocker (Signature)
Aantal documenten
32
Documenten
Bijlage 1 Belgische Sociale Zekerheid.pdf, Bijlage 2 inschrijver niet in België gevestigd.pdf, Bijlage 3 verklaring vanwege de entiteiten_fin.pdf, Bijlage 4 referenties_fin.pdf, Bijlage 5_technische uitrusting.pdf, bijlage 6 overzicht behorende technici_fin.pdf, Bijlage 7 ingevuld UEA-fin.pdf, bijlage 8 identiteit van de volmachtgever_fin.pdf, bijlage 9 plaatsing doorgevoerde verbeteringen.pdf, bijlage 10 identiteit van de onderaannemer(s)-fin.pdf, bijlage 11 officiële documenten conformiteit LED-borden-fin.pdf, Bijlage 12 prijscatalogus.pdf, Bijlage 13a technische verduidelijking steunen-fin.pdf, bijlage 13b+14 Technische beschrijving van de hardware - nota omtrent de displays-fin.pdf, Bijlage 15 plan van aanpak.xls, bijlage 15 plan van aanpak-fin.pdf, bijlage 16 nota met visuele voorstelling-fin.pdf, bijlage 17 uitgebreide beschrijving van de werking GUI-fin.pdf, bijlage 18 uitwisseling van real-time data-fin.pdf, bijlage 19 inschatting van het aantal uren-fin.pdf, bijlage 20 uitwerking connectiviteit-fin.pdf, bijlage 21 voorstel tot onderhoudscontract-fin.pdf, bijlage 22 nota omtrent de organisatie-fin.pdf, Inhoudstafel.pdf, Kennisname TB 01.pdf, Bijlage 11bis - toelichting testrapport.pdf, bijlage 15b voorbeelden-plan-tekening en visuele voorstelling.pdf, 01_SO-Trafiroad.pdf, 01_SO-Trafiroad.xlsx, 02_OF-Trafiroad.pdf, 03_Verklaring VGP - Trafiroad.pdf, Administratieve bijlages.pdf, Bijlage_15_Trafiraod.xls
Algemene opmerkingen
NV MACQ Luchtschipstraat 2 1140 Brussel 402.226.831bvba Q-lite Wiekemweg 13 2387 Baarle Hertog 460.689.028
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!