Aankondiging van een opdracht

Renovatie van het bestaande dassenraster langsheen de autosnelweg E313 in de provincie Limburg

Renovatie van het bestaande dassenraster langsheen de autosnelweg E313 in de provincie Limburg

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
23-11-2015 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
34928200 - Hekken
34928210 - Houten palen
34928220 - Componenten voor omheiningen
44312000 - Omheiningsdraad
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Verleysen Mieke Tine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!