Vooraankondiging

Uitrol van een systeem van wegenheffing

Voorafgaande marktconsultatie ikv het onderzoek "Uitrol van een systeem van wegenheffing"

Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2018
Publicatiedatum
24-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
34927000 - Tolgelduitrusting
63712210 - Toldiensten voor autowegen
63712311 - Brugtoldiensten
79941000 - Diensten voor het innen van kosten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92762763
Fax
-
E-mail
info.wegenheffing@wegenenverkeer.be
Hoofdadres
http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329047
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!