Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor onderhoud en herstelling van dienstfietsen van het UZ Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst voor onderhoud en herstelling van dienstfietsen van het UZ Gent

Publicatiedatum
20-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34430000 - Fietsen
34432000 - Onderdelen en toebehoren voor fietsen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sophie Sieben

Overige nadere inlichtingen

ER WORDEN VIA DEZE NAPUBLICATIE DOCUMENTEN TOEGEVOEGD DIE HET BESTEK VERVOLLEDIGEN. OOK IS ER EEN HUURCONTRACT TOEGEVOEGD DIE HET INITIEEL TOEGEVOEGD HUURCONTRACT VERVANGT.
VIA ONDERSTAANDE LINK KUNNEN DE DOCUMENTEN WORDEN GEDOWNLOAD:
http://cloud.3p.eu/Downloads/1/1249/UJ/2016

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!