Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van pneumatische uitrusting Wabco voor autobussen en trams van De Lijn

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN:
Raamovereenkomst voor levering van pneumatische uitrusting Wabco voor de autobussen en trams van De Lijn, voor een periode van drie jaar, verlengbaar met tweemaal één jaar.

Publicatiedatum
29-09-2016
Deadline
03-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34320000 - Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Samuel Schalckens
Ter attentie van
Samuel Schalckens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Uittreksel uit het strafregister voor bedrijven;
2) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid, of gelijkwaardige attesten voor de niet-Belgische kandidaten;
3) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van BTW en belastingen;
4) Bewijs over het niet verkeren in staat van faillissement of vereffening (voor België van de Rechtbank van Koophandel).

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende:
1) Het totale omzetcijfer (€) per jaar over de afgelopen 3 boekjaren;
2) Het totale omzetcijfer per jaar (€) van pneumatische uitrusting 'Wabco' ongeacht de technologie/toepassing over de afgelopen 3 boekjaren.
Enkel kandidaten met een jaaromzetcijfer voor pneumatische uitrusting 'Wabco' ? 700.000 euro worden in aanmerking genomen.

Vakbekwaamheid

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-leverancier vertrouwd is met het leveren van pneumatische uitrusting 'Wabco' in 1e uitrusting en/of voor de after-market.
Aan de kandidaten wordt aangeraden hun grootste, relevante referenties op te geven, minimaal 2. Enkel referenties met een omvang op jaarbasis ? 25.000 euro worden in aanmerking genomen.
Een referentie omvat:
- naam van het bedrijf;
- contactpersoon met telefoonnr en emailadres;
- type materiaal dat geleverd wordt
- meest recente jaarverbruik(periode op te geven).
Enkel opdrachten die eerder dan 6 maanden geleden werden aangegaan en nog steeds in uitvoering zijn of recent (maximum 1 jaar geleden) werden beëindigd, worden in rekening gebracht.
Eenmalige bestellingen van grote volumes zijn geen geldige referentie; de minimumduur van de opdracht moet 1 jaar zijn. Verdelers/voortverkopers komen niet in aanmerking als geldige referentie. De Lijn is geen geldige referentie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!