Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Implementatie van een Parkeer Management Systeem op Brussels Airport

Hoofddoel en missie van het project “Implementatie van een Parkeer Management Systeem” is te komen tot een realisatie van een kwalitatief hoogwaardig PMS voor de niet-openbare parkeervoorzieningen op Brussels Airport.
Dit wordt bereikt door:
• Het verwerven en implementeren van een Parkeer Management Systeem voor niet-openbare parkeervoorzieningen, dat voldoet aan de operationele, commerciële en mobiliteitsbehoeften. (Deze aankoop opdracht)
• Het beter kunnen inspelen op de behoeften van BAC klanten door middel van flexibelere tariefstructuren, die aansluiten op hun specifieke behoeften.
• Het optimaliseren van het gebruik van niet-openbare parkeervoorzieningen in termen van beschikbare capaciteit.
• Het verbeteren van het gebruik van niet-openbare parkeervoorzieningen als onderdeel van de mobiliteitsstrategie van de luchthaven, terwijl de inkomsten van de luchthaven uit het personeel parkeren op peil blijven.
Deze aankoop betreft de ontwikkeling, aankoop, installatie en onderhoud van een Parkeer Management Systeem zoals beschreven wordt in in de Selectieleidraad en het Bestek.
De Opdracht omvat zowel de werkzaamheden van leveringen en installatie, te verrichten onder de PMS-Overeenkomst, als het begeleiden van het migratietraject.
Een meer uitgebreide beschrijving kan teruggevonden worden in de selectieleidraad onder rubriek 1.
Referentienummer dossier: BAC/SD/PPR/2016/070

Publicatiedatum
06-10-2016
Deadline
07-11-2016 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
34996300 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid
42961100 - Toegangscontrolesysteem
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
38700000 - Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters
38730000 - Parkeermeters
98351100 - Diensten voor parkeerruimte
38651000 - Camera's
98351000 - Beheersdiensten van parkeerruimte
63712400 - Exploitatie van parkeerterreinen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company nv
Ter attentie van
Procurement - BAC/SD/PPR/2016/070

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad onder rubriek 2.1.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad onder rubriek 2.2.

Vakbekwaamheid

Zie selectieleidraad onder rubriek 2.3.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!