Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C33/0000881003 - raamovereenkomst voor toelevering van mechanische stukken hogesnelheidstreinen.

Raamovereenkomst voor toelevering van mechanische stukken voor onderhoud verschillende hogesnelheidstreinen.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-12-2018
Publicatiedatum
14-12-2018
Deadline
17-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
34631000 - Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eric Leloup
E-mail
eric.leloup@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
2500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!