Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Operationele leasing van voertuigen

Onderhavige opdracht omvat het afsluiten van een contract voor de operationele leasing van bedrijfswagens en dienstvoertuigen bestemd voor de medewerkers en diensten van Belgocontrol.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2018
Publicatiedatum
16-11-2018
Deadline
17-12-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
34110000 - Personenwagens
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Afdeling Logistiek - Aankopen
E-mail
tendering@belgocontrol.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!