Aankondiging van een opdracht

Parkeerbeleid Brugge - Afhandelen van retributies

Parkeerbeleid Brugge - Afhandelen van retributies

Publicatiedatum
31-08-2016
Deadline
24-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
63712400 - Exploitatie van parkeerterreinen
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
38730000 - Parkeermeters
98351000 - Beheersdiensten van parkeerruimte
98351110 - Diensten voor het beteugelen van parkeerovertredingen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Tommy De Boi

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!