Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

QW 2 - Implemenetatie weefzone A12 tussen flessenhals R1 en A12 Ekeren

Verbeteren van de doorstroming in de twee richtingen (Nederland en Antwerpen) tussen het op- en afrittencomplex 16 en het knooppunt R1-E19/A12. Dit door de 2 turbulentiezones uit elkaar te trekken richting Nederland en richting Antwerpen door het creëren van een weefvak.
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Affrezen en vernieuwen van asfaltlagen
- Aanleggen van een nieuw baanvak
- Nieuwe wegmarkeringen
- Opbreken en plaatsen van veiligheidsstootbanden
- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
31-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
34922000 - Wegmarkeringsuitrusting
44113000 - Materiaal voor wegenbouw
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45236000 - Aanbrengen van verharding
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Brunhilde Foulon

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
In plaats van
QW 2 - Implemenetatie weefzone A12 tussen flessenhals R1 en A12 Ekeren
Te lezen
QW 2 - Implementatie weefzone A12 tussen flessenhals R1 en A12 Ekeren
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de samenvattende meetstaat dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.

Terechtwijzend bericht nr. 1 d.d. 26/6/2015:
-------------------------------------------------------
Als bijlage vindt u het aangepaste bestek met betrekking tot art. 81 van het KB van 15.7.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. De inschrijver dient het formulier aangehecht aan het veiligheids- en gezondheidsplan ("Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's") aan te vullen.

Terechtwijzend bericht nr. 2 d.d. 26/6/2015:
----------------------------------------------------------
Het geüploade document "aangepast bestek" is foutief. Het bestekdocument "Aangepast bestek 2" betreft de juiste versie.

Terechtwijzend bericht nr. 3 d.d. 16/7/2015:
----------------------------------------------------------
De uitvoeringstermijn van de voorbereidende werken bedraagt 20 werkdagen in plaats van 10 werkdagen.
Te lezen
- De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier en de samenvattende meetstaat dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.

Terechtwijzend bericht nr. 1 d.d. 26/6/2015:
-------------------------------------------------------
Als bijlage vindt u het aangepaste bestek met betrekking tot art. 81 van het KB van 15.7.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. De inschrijver dient het formulier aangehecht aan het veiligheids- en gezondheidsplan ("Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's") aan te vullen.

Terechtwijzend bericht nr. 2 d.d. 26/6/2015:
----------------------------------------------------------
Het geüploade document "aangepast bestek" is foutief. Het bestekdocument "Aangepast bestek 2" betreft de juiste versie.

Terechtwijzend bericht nr. 3 d.d. 16/7/2015:
----------------------------------------------------------
De uitvoeringstermijn van de voorbereidende werken bedraagt 20 werkdagen in plaats van 10 werkdagen.

Terechtwijzend bericht nr. 4 d.d. 31/7/2015:
----------------------------------------------------------
Er werden 4 plannen toegevoegd:
- QW02_plan alles
- QW02_plan nieuw
- QW02_plan te verwijderen
- QW02_plan werf (1)
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!