Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop van een zoutstrooier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop van een zoutstrooier

Publicatiedatum
28-09-2016
Deadline
24-10-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144420 - Zoutstrooiers
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Poperinge
Postadres
Grote Markt 1, 8970 Poperinge, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Vakbekwaamheid

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!