Aankondiging van een opdracht

Uitrusten van afvalverwerkingsmachine in Algerij

Opdracht van leveringen - Uitrusten van afvalwerkingsmachine in Algerije

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
28-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BEZ - EXTRA-REGIO NUTS 1
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgische Technische Cooperatie
Postadres
Hoogstraat 147, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Nawal Harassi

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie het bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie het bestek

Vakbekwaamheid

Zie het bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!