Aankondiging van een opdracht

AANKOOP MATERIAALWAGEN 4X2

Aankoop van één of meerdere materiaalwagens 4X2

Publicatiedatum
08-09-2016
Deadline
03-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144000 - Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
Regiocodes (NUTS)
BEZZZ - Extra-Regio NUTS 3
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Oost
Postadres
Oude Vest 150, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Oude Vest 150, Dendermonde
Ter attentie van
Luc Van de Vyver

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

niet in een toestand van uitsluiting bevinden zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 wet 15/6/2006

Economische en financiële draagkracht

een passende bankverklaring overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 KB 15/7/2011

Vakbekwaamheid

lijst van de voornaamste, gelijkaardige leveringen gedurende de afgelopen drie jaar

Eventuele minimumeisen:

lijst van de voornaamste leveringen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!