Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2014/HFB/OO/29354 - Aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid.

Aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid.

Publicatiedatum
10-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34130000 - Motorvoertuigen voor goederenvervoer
34115200 - Motorvoertuigen voor personenvervoer van minder dan 10 personen
34100000 - Motorvoertuigen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Team aanbestedingen

Overige nadere inlichtingen

• Overwegende dat de voor deze opdracht toepasselijke markt, mede als gevolg van de evoluties en gebeurtenissen op het vlak van de Europese emissiestandaard, sterk wordt gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen;
• Overwegende dat de besteksvoorschriften niet langer beantwoorden aan deze huidige realiteit;
• Overwegende dat dit tot gevolg heeft dat de besteksvoorschriften niet overeenstemmen met hetgeen wat de aanbestedende overheid voor ogen heeft qua aanbod, namelijk een aanbod dat onder meer wat betreft marktrelevantie en wat betreft de(milieu)ontwikkelingen voldoende representatief is;
• Overwegende dat de besteksvoorschriften het hierdoor onvoldoende mogelijk maken dat de aanbestedende overheid voor de betreffende percelen komt tot de meest geschikte partner tegen de meest gunstige voorwaarden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!