Aankondiging van een opdracht

Aankoop 2 watertankcontainers

Aankoop 2 watertankcontainers

Publicatiedatum
19-09-2016
Deadline
21-10-2016 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
34144213 - Brandweerwagens
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant
Postadres
Terbankstraat 20, 3001 Heverlee, BE
Contactpunt(en)
Van den Broek Valerie

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit de gevraagde verzekering blijkt.
Ingevulde en ondertekende bankverklaring.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van gelijkaardige leveringen die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

minimum 3 gelijkaardige leveringen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!