Aankondiging van een opdracht

Leveren van boombakken en plantenbakken als tijdelijke inrichting van het openbaar domein in het kader van het circulatieplan

De uit te voeren levering betreft:
Boombakken en plantenbakken die voldoen aan de technische kenmerken om te gebruiken op het openbaar domein, dienstig voor de tijdelijke inrichting in het kader van het circulatieplan.
De opdracht bestaat uit de afname van een vaste hoeveelheid kort na sluiting van de opdracht, en bijkomende deelbestellingen naargelang de noodwendigheid, gedurende een periode van 4 jaar.

Publicatiedatum
05-10-2016
Deadline
15-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Gent
Postadres
Botermarkt 1, 9000 Gent, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* voor kandidaten/inschrijvers die niet in België zijn gevestigd: een attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de beroepsmatige fiscale verplichtingen (personen- of vennootschapsbelasting en btw-verplichtingen) overeenkomstig de wettelijke bepalingen (van het land van vestiging). Het attest betreft de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste indieningsdatum van de offertes (art. 63 KB Plaatsing)
* voor kandidaten/inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: een attest door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij volgens de rekening die ten laatste de uiterste indieningsdatum van de offerte is opgemaakt, voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Vakbekwaamheid

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat/inschrijver na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de offerte gevoegd:
Een lijst van de voornaamste leveringen van inrichtingsobjecten voor de publieke ruimte, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met vermelding van het bedrag, de data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
In deze lijst moeten minimum 2 referenties zijn vermeld waarbij het gaat om de levering van o.a. boombakken en/of plantenbakken, en waarvan de omvang minimum 5 boombakken en/of plantenbakken beslaat.

Eventuele minimumeisen:

Een lijst van de voornaamste leveringen van inrichtingsobjecten voor de publieke ruimte, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar met vermelding van het bedrag, de data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
In deze lijst moeten minimum 2 referenties zijn vermeld waarbij het gaat om de levering van o.a. boombakken en/of plantenbakken, en waarvan de omvang minimum 5 boombakken en/of plantenbakken beslaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!