Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van onderdelen Hella

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN:
Raamovereenkomst voor de levering van onderdelen Hella (bedoeld voor verlichting en zichtbaarheid) voor het voertuigenpark van De Lijn, voor een periode van drie jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
08-09-2016
Deadline
11-10-2016 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
34300000 - Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Samuel Schalckens
Ter attentie van
Samuel Schalckens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid;
2) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van BTW en belastingen;
3)Uittreksel uit het strafregister voor bedrijven.

Economische en financiële draagkracht

Attest toevoegen waaruit blijkt dat de jaarlijkse omzet 1.000.000 euro bedraagt gedurende het laatste boekjaar.

Vakbekwaamheid

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-inschrijver vertrouwd is met het leveren van onderdelen Hella gedurende de afgelopen 3 jaar. Elke kandidaat dient minstens 3 referenties met een gemiddelde afname van 20.000 euro op te geven met vermelding van naam en telefoonnummer van de contactpersoon bij elke referentie. Gelieve bij elke referentie een begeleidend schrijven van de contactpersoon met bevestiging goede samenwerking toe te voegen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!