Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Outside Infrastructures - Public realm elements

Om de look & feel van de buiteninfrastructuur van Brussels Airport te verbeteren, wenst Brussels Airport Company een raamovereenkomst af te sluiten met één onderneming (per perceel) voor de levering van publieke ruimte elementen.
Deze opdracht bestaat uit drie percelen:
1. verschillende elementen in architectonischl beton (banken, bestratingstegels, boordstenen, anti-parkeerblokken, sokkels, ...)
2. metalen constructies zoals borstweringen voor vaste opstellingen, lage afsluitingen, ...
3. buitenmeubilair voor openbaar domein (vuilnisbakken, asbakken, ...)


Datum van verzending van deze aankondiging
21-12-2018
Publicatiedatum
21-12-2018
Deadline
22-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
34928400 - Stadsmeubilair
34928480 - Afval- en vuilcontainers en bakken
39100000 - Meubilair
39113300 - Zitbanken
39224340 - Afvalbakken
44113130 - Straatstenen
44113800 - Wegdekmateriaal
44114200 - Betonproducten
44613700 - Vuilnisbakken
45223100 - Monteren van metalen constructies
45223110 - Installeren van metalen constructies
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw 1ste verdieping (receptie)
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
outsideinfrastructur@brusselsairport.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie UEA

Economische en financiële draagkracht

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie UEA

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!