Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C33/0000794399 - raamovereenkomst voor toelevering van stukken met referentie BARAT

Raamovereenkomst voor toelevering van stukken met referentie BARAT voor onderhoud verschillende hogesnelheidstreinen.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2018
Publicatiedatum
30-11-2018
Deadline
11-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
44221100 - Ramen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eric Leloup
E-mail
eric.leloup@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
540000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!