Aankondiging van een opdracht

Leveringen van 18 verbindingsvoertuig en de terugname van 18 wagens

Levering van 18 verindingswagens en de terugname van 18 wagens

Publicatiedatum
05-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp
Postadres
Helihavenlaan, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Gharbi Zineb

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

voor 2017: 6 voertuigen voor 2018: 6 voertuigen voor 2019: 6 voertuigen

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!