Aankondiging van een opdracht

Heraanleg Turnhoutsepoort

Doel van de aanneming
Het heraanleggen van de Turnhoutsepoort:
? ten laste van AWV Antwerpen:
• Noordersingel tussen kruispunt N116 en kruispunt N12
• N116 tussen Noordersingel en kruispunt Collegelaan
• N12 tussen Grapheusstraat (parking Rivierenhof) en Noordersingel
• Oprit E313/E34
• Aanleg gedeelte tramsporen intramuros
? ten laste van stad Antwerpen:
• het gedeelte ‘intra muros’ van Turnhoutsebaan (vanaf Singel tot kruispunt
Stenenbrug).
• aanleg groen extramuros
• aanleg voetpaden extramuros
? ten laste van RIO-LINK:
• aanleg riolering intramuros
? ten laste van De Lijn:
• opbraak tramsporen (en bovenleidingen) extramuros
• aanleg tramsporen (en bovenleidingen) brug Turnhoutsebaan extramuros
• opbraak tramsporen (en bovenleidingen) intramuros
• aanleg gedeelte tramsporen (en bovenleidingen) intramuros

Beschrijving der werken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
? Topografische verrichtingen en opmaken van uitvoeringstekeningen;
? Aanbrengen van signalisatie van verkeersomleidingen en werfsignalisatie;
? Opbraakwerken en grondwerken over de volledige breedte van het openbaar domein;
? Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed in uitgraving door menging met kalk in situ;
? Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik: mengen met cement en/of kalk;
? Opbreken van bestaande rioleringen ;
? Aanleggen van funderingen;
? Aanleggen van rijwegen in asfalt;
? Aanleggen van fietspadverharding in gekleurde asfalt;
? Aanleggen van voetpadverharding in betonstraatstenen;
? Aanleg parkeerstroken in kasseien;
? Aanleggen van kruispunten in asfalt en figuratiebeton;
? Vernieuwen waterdichting brug N12
? Vernieuwen brugdekvoegen
? Aanleggen van bushalten, busperrons en inritten in betonstraatstenen;
? Uitvoeren van allerhande lijnvormige elementen in cementbeton en prefabelementen;
? Aanleggen van een RWA-riolering en DWA-riolering;
? Opmaken van as-built plannen kunstwerken, wegenis, spoorwerken en riolering;
? Plaatsen en aansluiten van straatkolken ;
? Aanpassen van de huistoegangen en huisinritten;
? Aanbrengen van markeringen;
? Spoorwerken;
? Leveren en plaatsen van straatmeubilair;
? Groenaanleg en groenonderhoud;
? Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
05-09-2016
Deadline
18-10-2016 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45112500 - Grondverzet
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
77211400 - Vellen van bomen
45233229 - Onderhoud van bermen
34941000 - Spoorrails en toebehoren
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Arch. Bart Janssens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!