Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

ILS

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2018
Publicatiedatum
07-12-2018
Deadline
21-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
34963000 - Instrument Landing System (ILS)
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Afdeling Logistiek - Aankopen
E-mail
tendering@skeyes.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad met bijlagen.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!