Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PG0579-90221X - Vernieuwing stationsomgeving Oostende deel Signaletica

In de stationsomgeving te Oostende wordt een nieuw tramstation met bijbehorend keercomplex geïnstalleerd. Het nieuwe complex omvat onder meer de aanleg van 4 perrons voor twee tramvoertuigen (waarvan er 3 langs beide zijden berijdbaar zijn), de aanleg van 2 kruisverbindingen tussen spoor Noord en spoor Zuid en de aanleg van een keerlus voor beide richtingen.
De opdracht betreft een installatie met betrekking tot wisselsturing en signaletica op het nieuwe tramstation en bijbehorende keercomplex. De installatie bestaat uit 19 elektrische wissels en is voorzien om gerealiseerd te worden met 3 decentrale stuurkasten en één centrale sturings- en bedieningskast. Voor de bediening zullen er twee gebruiksvriendelijke HMI’s voorzien worden op twee verschillende locaties. De nieuwe situatie zal geïntegreerd worden in de verkeerssituatie en bestaande omgeving. Voor de sturing moet een SIL3 keuringsrapport worden afgeleverd volgens de normen EN 50126, EN 50128 en EN 50129 door de opdrachtnemer.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
34632200 - Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Domeinen & Infrastructuur
Ter attentie van
Simon Lietaert

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Categorie P2 (Eelektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties).
Categorie S4 (Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeleing).
Klasse 6.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!