Aankondiging van een concessieovereenkomst

Concessie voor werken Dienstenzones Tienen-Hoegaarden / Boutersem

A) voor de dienstenzone Tienen/Hoegaarden het herinrichten van de dienstenzone:
zodat de parking volgende parkeercapaciteit heeft:
- 21 parkeerplaatsen voor vrachtwagens
- 58 parkeerplaatsen voor personenwagens
- 3 parkeerplaatsen voor bussen
- langsparkeerstrook voor mobilhomes of caravens (voor minimaal 2 plaatsen) en een strook voor langere vrachtwagens
B) voor de dienstenzone Boutersem het herinrichten van de dienstenzone:
waaronder een totaalrenovatie (strippen van het gebouw en vernieuwen van alle aanwezige leidingen (sanitair, elektriciteit, et cetera)) of saneren van de aanwezig kiosk en vervangen door een nieuwbouw, herstellen of vernieuwen van de bestaande wegenis met minimaal het behoud van de aanwezige parkeerplaatsen.


Datum van verzending van deze aankondiging
16-01-2019
Publicatiedatum
17-01-2019
Deadline
30-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
31681500 - Oplaadtoestellen
45223710 - Bouwen van dienstencentrum langs de snelweg
45223720 - Bouwen van tankstation
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
55300000 - Bereiden en serveren van maaltijden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25537929
Fax
-
E-mail
tom.debruyn@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330514
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!