Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.
Perceel 1: Antwerpen
Perceel 2: Limburg
Perceel 3: Oost-Vlaanderen
Perceel 4: Vlaams-Brabant
Perceel 5: West-Vlaanderen

Publicatiedatum
08-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34928500 - Straatverlichtingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
50232000 - Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§5.2.2.2 "Sleuven"
Toe te voegen tekst
In de samenvattende opmeting werden daarnaast tevens posten voorzien voor het uitgraven van een kabel, of een buis. Deze eenheidsprijzen zijn geldig voor het uitgraven van een buis of kabel (incl. aardingsgeleider) en omvatten:
o Het graven van een sleuf tot de opgelegde diepte (d.w.z. dat de diepte van een sleuf over haar totale lengte kan variëren), in een grond van willekeurige aard, met inbegrip van het eventueel plaatsen van stutbalken;
o Het verwijderen van de stenen;
o Het wegnemen van 1 kabel of buis met een buitendiameter kleiner of gelijk aan 160mm, samen met een eventuele aardingsgeleider, zelfs wanneer deze andere kabels of buizen kruist, of zelfs er in verweven zit;
o Het verwijderen van de kabelafdekband en het waarschuwingsraster of waarschuwingslint en het terugplaatsen van de kabelafdekband en het waarschuwingsraster of –lint indien er kabels/buis(zen) blijven liggen in de opengelegde sleuf;
o Het terug opvullen van de sleuf in opeenvolgende lagen van ongeveer 0,2 m en het verdichten van de sleuven, zonder afval of stenen. Het verdichten van de sleuven dient te gebeuren met specifieke, aangepaste gereedschappen;
o Het volledig terug in orde brengen van het terrein, met inbegrip van het eventueel vervangen van de beschadigde planten en het herzaaien van de grasperken;
o Het afvoeren en reglementair storten van puin of ander afval.
Bij de bepaling van de lengte van de uitgegraven kabels/buis(zen) geldt steeds de horizontale projectie van de kabels/buis(zen).
Bij het uitgraven van 1 of meerdere kabels (onafhankelijk van het aantal kabels) in een buis, waarbij het geheel van kabel(s) en buis dient te worden verwijderd, kan er slechts eenmaal de lengte van de combinatie buis/kabel(s) worden aangerekend volgens de bestekposten. Immers de combinatie wordt in haar geheel uit de sleuf genomen. In geen geval wordt een dergelijke handeling vergoed volgens een combinatie van de bestekposten voor het verwijderen van een kabel uit een buis en het uitgraven van een buis/kabel.
Daarnaast kan er in het geval dat de aannemer, bij het uitgraven van kabels of buizen, de kabels of buizen slecht gedeeltelijk vrijgraaft, om aansluitend de kabels of buizen machinaal uit de volle grond te trekken, enkel de lengte van het vrijgraven deel in rekening worden gebracht volgens de bestekposten. Voor het machinaal trekken van een kabel uit volle grond is een aparte bestekpost voorzien. De overige kabellengte wordt dan in rekening gebracht bij het machinaal trekken. Ook hier geldt dat wanneer een bundel van kabels in volle grond simultaan worden getrokken er slechts eenmaal de lengte voor het uittrekken in rekening kan worden gebracht. De post voor het machinaal trekken van een kabel of bundel kabels uit volle grond kan niet gebruikt worden voor het verwijderen van een kabel uit een ondergrondse buis. Ook kan de bestekpost voor het maken van een werkput t.b.v. het opzoeken van een kabel en/of doorvoerbuis niet worden aangerekend bij het uitgraven van een kabel of buis.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§5.3.3.6 “Ombouw van een HS-cabine naar een LS-installatie”:
Toe te voegen tekst
De elektrische uitrusting wordt geplaatst volgens de kast-layout beschreven in het principeschema dat werd toegevoegd in bijlage 7bijlage 9 van dit bestek.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§5.3.4 “voedingskasten laagspanning”
Toe te voegen tekst
De elektrische uitrusting is volledig opgesteld in de rechterhelft van de voedingskast. De linkerhelft is voorzien van de basismeetmodule van de tellerkast volgens de specificaties van de distributienetbeheerder. In iedere kast wordt er ten minste een ruimte van 40x40cm vrijgehouden voor de eventuele, toekomstige afstandsbewakingsmodule.
Een bord met beperkte uitrusting wordt analoog opgebouwd als een bord van het type A of D, maar dan zonder verlichtingskringen, noch sturingskring. Wel is er, naast de algemene voorzieningen van een LS-kast, één kring voorzien voor een tweepolige automaat 16A.

Overige nadere inlichtingen

Zie TWB 6 voor de aanvullingen in de bestektekst en meetstaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!