Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.

Leveren en plaatsen, vernieuwen, aanpassen, verplaatsen en onderhouden van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingscabines (HS/LS) langs autosnelwegen en gewestwegen in het Vlaamse gewest.
Perceel 1: Antwerpen
Perceel 2: Limburg
Perceel 3: Oost-Vlaanderen
Perceel 4: Vlaams-Brabant
Perceel 5: West-Vlaanderen

Publicatiedatum
16-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
34990000 - Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties
34928500 - Straatverlichtingsuitrusting
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
50232000 - Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Overige nadere inlichtingen

In de samenvattende opmeting worden onderstaande aanvullingen aangebracht. Verschillende posten werden verwijderd. Om de nummering van de rest van de meetstaat niet in de war te sturen, werd de omschrijving van betreffende posten aangepast naar “pro memorie”. Voor betreffende posten worden geen vermoedelijke hoeveelheden beschreven, noch mag hier een eenheidsprijs voor opgegeven worden.

De eerder gepubliceerde bijlagen:
- Bijlage 10_P1_Samenvattende Opmeting 4.xls
- Bijlage 10_P2_Samenvattende Opmeting 4.xls
- Bijlage 10_P3_Samenvattende Opmeting 4.xls
- Bijlage 10_P4_Samenvattende Opmeting 4.xls
- Bijlage 10_P5_Samenvattende Opmeting 4.xls
worden INTEGRAAL vervangen voor onderstaande bijlagen:
- Bijlage 10_P1_Samenvattende Opmeting Aangepast 5.xls
- Bijlage 10_P2_Samenvattende Opmeting Aangepast 5.xls
- Bijlage 10_P3_Samenvattende Opmeting Aangepast 5.xls
- Bijlage 10_P4_Samenvattende Opmeting Aangepast 5.xls
- Bijlage 10_P5_Samenvattende Opmeting Aangepast 5.xls

Gelieve bij het indienen van uw offerte gebruik te maken van de aangepaste samenvattende opmetingsstaat.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!