Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst aankoop technisch materiaal diverse stadsgebouwen. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Raamovereenkomst aankoop technisch materiaal diverse stadsgebouwen.

Publicatiedatum
23-11-2015
Deadline
17-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44112200 - Vloerbedekking
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31527260 - Verlichtingssystemen
31682210 - Instrumenten- en besturingsuitrusting
32342410 - Geluidsuitrusting
44115810 - Gordijnroeden en gordijnen
45432111 - Leggen van flexibele vloerbekleding
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Sara Ferlin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!