Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het vernieuwen van banden voor bussen voor openbaar vervoer

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN:
Raamovereenkomst voor het vernieuwen van banden (loopvlak en/of zijflanken) voor de autobussen van De Lijn, voor een periode van 3 jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met 1 jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2019
Publicatiedatum
12-01-2019
Deadline
18-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
50116510 - Coveren van banden
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
inkoop.cd@delijn.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijgevoegde selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Zie bijgevoegde selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bijgevoegde selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!