Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de zuiveringsinstallatie voor de FOD Justitie-DG EPI, CPE MARNEFFE.

Zie Bestek

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2019
Publicatiedatum
12-02-2019
Deadline
05-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE331 - Arr. Huy
Opdrachtcodes (CPV)
50500000 - Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mme DODEMONT
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
sandrine.dodemont@just.fgov.be
Hoofdadres
http://www.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332848
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!