Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C60/0000702233 - Accord cadre pour l’achat de systèmes surveillance par caméra avec maintenance

Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de installatie en indienststelling van nieuwe camerabewakingsinstallaties (CCTV - Closed Circuit Television) voor een periode van 5 jaar (2020 – 2024). Tevens wordt een onderhoudscontract afgesloten voor een periode van vijf jaar, voor zowel het onderhoud van de bestaande als de nieuwe CCTV-installaties.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
13-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
32235000 - Bewakingssysteem met gesloten circuit
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Philippe Hacour
E-mail
philippe.hacour@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
14797012.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punt 4.1 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie punt 4.2 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie punt 4.3 van de selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!