Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

OA 2235 - O&M Contract

.

Onderhavig opdracht betreft het afsluiten van een contract voor het onderhoud van de technische installaties (speciale technieken) in de gebouwen van Belgocontrol op de site te Steenokkerzeel.

Het betreft een contract waarbij de opdrachtnemer (de exploitant) tijdens de exploitatieperiode van 8 jaar zal instaan voor het operationeel houden (‘Operations’) en het onderhoud (‘Maintenance’) van de systemen (contract O&M).

.


Datum van verzending van deze aankondiging
05-02-2019
Publicatiedatum
06-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303
Plaats
Steenokkerzeel
Postcode
1820
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Logistiek - Aankopen
E-mail
tendering@skeyes.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!