Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie voor het onderhoud van perimeter detectie dubbele technologie, microgolf en infrarood, VOOR de FOD JUSTITIE, DG EPI, Ittre.

Dit opdracht betreft het onderhoud van perimeter detectie, dubbele technologie, microgolf en infrarood, voor de gevangenis Ittre.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-02-2019
Publicatiedatum
08-02-2019
Deadline
06-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
50610000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 475679678
Fax
-
E-mail
athanase.tshibangu@just.fgov.be
Hoofdadres
http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332553
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!