Proces-verbaal van opening van de offertes

Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie Antwerpen: A1, A11, A12, A13, A14, A21, R1, R2. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) ≤ 3,5 ton.

Publicatiedatum
25-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
50118000 - Wegenwachtdiensten

1. Overzicht

Referentienummer

AWV A'pen-X10/0/356-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Depannage 2000 nv

Internationale Takeldienst Viaene

Takeldienst Hendrickx

Takeldienst Hendrickx

Takeldienst Noord-Oost

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246807
Fax
-
E-mail
sophie.velders@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328172
Datum van aanmaak
12/12/2018 14:54:31
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Conny Tina Gysbrechts, Bert Louis Scheers, Anke Dossche, Karin Maria Everdepoel, Davinia Angelina Lespagnard, Sofie Jeanne Renders, Kurt René Jacobs, Ilse Schellemans, Danielle Fransen, Elaine Cristina Borges Van Elst, KARIN JULIETTE VAN DAMME, Charlotte Jane Wittocx, Ellen Van Gorp, Paul Stevens, Dana Vermeulen, Birgit Dillen, Paul Van Loo, An-Sofie Van Gaal, Nancy Devriese
Bijzitter
Sophie Velders, Bart August Janssens, Bart Georges R Gheysens, Hans Michel Leona Jan Quaeyhaegens, Maarten Jans, Reinhilde Rudi Godelieve Vanhooydonck, Piet Joris Thys, Steven Stefaan Suzanne Vierstraete, Koen Cornelis Segher, Patrick Jozef Guido Van Bockstal, Hans Jozef Xaveer De Preter, Henri Antonia Pot, Michiel Jan Derycke, Patrick Alex Verhaegen, Jannie Irena Dhondt, Stijn Felix Scheers, Gustaaf Alois Van Loo, Dorien Verstraete, Michaël Constance De Beukelaer-Dossche, Stefaan André Nollet, Sofie Schrijvers, Carolien Peelaerts, Anke René Annie Verbruggen, Michel Abel De Smet, Stijn Cecilia Bosmans, Annelies Van Hove, Kristof Vandermeulen, Catherine Louise Stallaert, Roeland Guido Rita Wim Notelé, Kristien Ingrid Schelfaut

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Kurt JacobsBijzitter : Nancy Devriese

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Depannage 2000 nv
KBO-nummer
0403.992.429
Postadres
E. Vloorsstraat, 2
Postcode
2660
Plaats
Hoboken
Land
BE
Telefoon
03/241 20 02
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Perceel nr.
5
Prijs
-
Perceel nr.
6
Prijs
-
Perceel nr.
7
Prijs
-
Ondertekenaar
Geert Markey (Signature)
Aantal documenten
22
Documenten
Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Identiteitskaart Geert Markey.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Milieuvergunning.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Nota omtrent de organisatie van het perceel.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Offerteformulier.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Onderaannemer Depannage Viaene Verbintenis en UEA.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Statuten.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -1.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -2.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -3.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -4.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -5.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -6.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -7.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -8.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -9.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -10.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid personeel.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Technische bekwaamheid stelplaats.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 UEA Depannage 2000 nv.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Uittreksel strafregister.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Verzekeringen.pdf, Perceel 5+6+7+8 DEP2000 Voorkeursvolgorde.pdf, Perceel 5 DEP2000 Nota omtrent de organisatie van het perceel.pdf, Perceel 5 DEP2000 Offerteformulier.pdf, Perceel 5 DEP2000 Identiteitskaart Geert Markey.pdf, Perceel 5 DEP2000 Onderaannemer Depannage Viaene Verbintenis en UEA.pdf, Perceel 5 DEP2000 Milieuvergunning.pdf, Perceel 5 DEP2000 Statuten.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -5.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -9.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -1.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -6.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -10.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -2.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -7.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid personeel.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -3.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -4.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -8.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid stelplaats.pdf, Perceel 6 DEP2000 Onderaannemer Depannage Viaene Verbintenis en UEA.pdf, Perceel 5 DEP2000 UEA Depannage 2000 nv.pdf, Perceel 6 DEP2000 Identiteitskaart Geert Markey.pdf, Perceel 6 DEP2000 Statuten.pdf, Perceel 5 DEP2000 Uittreksel strafregister.pdf, Perceel 6 DEP2000 Milieuvergunning.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -1.pdf, Perceel 5 DEP2000 Verzekeringen.pdf, Perceel 6 DEP2000 Nota omtrent de organisatie van het perceel.pdf, Perceel 5 DEP2000 Voorkeursvolgorde.pdf, Perceel 6 DEP2000 Offerteformulier.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -3.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -4.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -5.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -2.pdf, Perceel 6 DEP2000 Verzekeringen.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -7.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid personeel.pdf, Perceel 6 DEP2000 Voorkeursvolgorde.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -8.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid stelplaats.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -9.pdf, Perceel 6 DEP2000 UEA Depannage 2000 nv.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -6.pdf, Perceel 6 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -10.pdf, Perceel 6 DEP2000 Uittreksel strafregister.pdf, Perceel 7 DEP2000 Nota omtrent de organisatie van het perceel.pdf, Perceel 7 DEP2000 Offerteformulier.pdf, Perceel 7 DEP2000 Identiteitskaart Geert Markey.pdf, Perceel 7 DEP2000 Milieuvergunning.pdf, Perceel 7 DEP2000 Onderaannemer Depannage Viaene Verbintenis en UEA.pdf, Perceel 7 DEP2000 Statuten.pdf, Perceel 5 DEP2000 Identiteitskaart Geert Markey.pdf, Perceel 5 DEP2000 Milieuvergunning.pdf, Perceel 5 DEP2000 Nota omtrent de organisatie van het perceel.pdf, Perceel 5 DEP2000 Offerteformulier.pdf, Perceel 5 DEP2000 Onderaannemer Depannage Viaene Verbintenis en UEA.pdf, Perceel 5 DEP2000 Statuten.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -1.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -2.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -3.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -4.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -5.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -6.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -7.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -8.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -9.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid materiaal -10.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid personeel.pdf, Perceel 5 DEP2000 Technische bekwaamheid stelplaats.pdf, Perceel 5 DEP2000 UEA Depannage 2000 nv.pdf, Perceel 5 DEP2000 Uittreksel strafregister.pdf, Perceel 5 DEP2000 Verzekeringen.pdf, Perceel 5 DEP2000 Voorkeursvolgorde.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Internationale Takeldienst Viaene
KBO-nummer
0425.356.579
Postadres
Kernenergiestraat 41-43
Postcode
2610
Plaats
Antwerpen
Land
BE
Telefoon
+32 38207878
Fax
+32 38207870
Hoofdadres
www.depannageviaene.com
Perceel nr.
4
Prijs
-
Perceel nr.
5
Prijs
-
Perceel nr.
6
Prijs
-
Perceel nr.
7
Prijs
-
Ondertekenaar
Ulrich Viaene (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
INT. TAKELDIENST VIAENE - offerte perceel 5.pdf, INT. TAKELDIENST VIAENE - offerte perceel 6.pdf, INT. TAKELDIENST VIAENE - offerte perceel 7.pdf, INT. TAKELDIENST VIAENE - offerte perceel 8.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Takeldienst Hendrickx
KBO-nummer
0871.464.727
Postadres
Steenhoevestraat 7
Postcode
2800
Plaats
Mechelen
Land
BE
Telefoon
+32 15271294
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
4
Prijs
-
Documenten
INHOUDSTABEL BIJLAGEN.pdf, OFFERTEFORMULIER DEEL 1.pdf, OFFERTEFORMULIER DEEL 2.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Takeldienst Hendrickx
KBO-nummer
0871.464.727
Postadres
Steenhoevestraat 7
Postcode
2800
Plaats
Mechelen
Land
BE
Telefoon
015271294
Fax
015419398
Hoofdadres
www.takeldienst-hendrickx.be
Perceel nr.
4
Prijs
-
Ondertekenaar
Kurt Vandekerckhove (Signature)
Aantal documenten
3
Ondertekenaar
Kurt Vandekerckhove (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
OFFERTEFORMULIER DEEL 1.pdf, OFFERTEFORMULIER DEEL 2.pdf, INHOUDSTABEL BIJLAGEN.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
Takeldienst Noord-Oost
KBO-nummer
In aanvraag
Postadres
Grotenhoutlaan 10
Postcode
2300
Plaats
Turnhout
Land
BE
Telefoon
+32 34845039
Fax
+32 34845672
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Perceel nr.
2
Prijs
-
Perceel nr.
3
Prijs
-
Perceel nr.
5
Prijs
-
Ondertekenaar
Marc Lauwers (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
Offerteformulier.pdf, Bijlage.pdf, Bijlage Brief.pdf, Brief tav fast wegen antwerpen.pdf
Algemene opmerkingen
-
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!