Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Bestek

Dit contract heeft betrekking op het preventieve en curatieve onderhoud van de evacuatielijnen in de gevangenis van Ittre.

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2019
Publicatiedatum
07-02-2019
Deadline
05-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres
Willebroekkaai 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 475679678
Fax
-
E-mail
athanase.tshibangu@just.fgov.be
Hoofdadres
http://www.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332422
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!