Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C99/0001043590 : Onderhoud van HVAC installaties van district Zuid-West (Stations)

Onderhoud van HVAC installaties van district Zuid-West (Stations)

Datum van verzending van deze aankondiging
07-02-2019
Publicatiedatum
09-02-2019
Deadline
18-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE31 - Prov. Brabant Wallon
BE32 - Prov. Hainaut
BE35 - Prov. Namur
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50500000 - Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines
50530000 - Reparatie en onderhoud van machines
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50721000 - Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Claude Van Geyte
E-mail
claude.vangeyte@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1400000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Selectieleidraaid : rubriek 4.1

Economische en financiële draagkracht

Zie Selectieleidraaid : rubriek 4.2

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie selectieleidraad: rubriek 4.3

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!