Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van brandstoffen voor het Gemeentebestuur en het OCMW van Evere voor het jaar 2017 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Levering van brandstoffen voor het Gemeentebestuur en het OCMW van Evere voor het jaar 2017

Publicatiedatum
12-10-2016
Deadline
14-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09132100 - Loodvrije benzine
09133000 - Vloeibaar petroleumgas (lpg)
09134200 - Dieselbrandstof
09135000 - Stookoliën
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Evere
Postadres
Hoedemaekerssquare 10, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
De heer Stephane Vandorpe

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!