Aankondiging van een opdracht

Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem: Bouwen van een cultuurcentrum met bibliotheek - Opdracht 11: Toebehoren theaterzaal

Autonoom Gemeentebedrijf Zaventem: bouwen van een cultuurcentrum met bibliotheek - Opdracht 11: Toebehoren theaterzaal

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
31527000 - Spots
19260000 - Doek
37321700 - Instrumentenstandaards of muziekstandaards
42414000 - Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
32342410 - Geluidsuitrusting
38652100 - Projectoren
32340000 - Microfoons en luidsprekers
32342412 - Speakers
32343000 - Versterkers
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belfius Bank NV
Postadres
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
de heer Frans Windey, senior projectmanager

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek L788/11

Economische en financiële draagkracht

zie bestek L788/11

Vakbekwaamheid

Voor deze Opdracht dienen voor de Percelen 11.3 (Theatertextiel), 11.4 (Speakers en versterkers), 11.6 (LED-spots) en 11.7 (Schijnwerpers en bekabeling) 3 referentieopdrachten te worden ingediend die voldoen aan de hierna beschreven voorwaarden:
Perceel 11.3 : Theatertextiel
1) Zij moeten betrekking hebben op de levering van theatertextiel.
2) Het bedrag van de levering dient minimaal 30.000 €, excl. btw, te bedragen.
3) De referenties dienen opgeleverd te zijn en de voorlopige oplevering dient te dateren van
na 1 januari 2010.
Perceel 11.4 : Speakers en versterkers
4) Zij moeten betrekking hebben op de levering van een geluidsinstallatie voor een polyvalente zaal of theaterzaal..
5) Het bedrag van de levering dient minimaal 100.000 €, excl. btw, te bedragen.
6) De referenties dienen opgeleverd te zijn en de voorlopige oplevering dient te dateren van
na 1 januari 2012.
Perceel 11.6 : LED-spots
7) Zij moeten betrekking hebben op de levering van spots en schijnwerpers.
8) Het bedrag van de levering dient minimaal 50.000 €, excl. btw, te bedragen.
9) De referenties dienen opgeleverd te zijn en de voorlopige oplevering dient te dateren van
na 1 januari 2012.
Perceel 11.7 : Schijnwerpers en bekabeling
10) Zij moeten betrekking hebben op de levering van theaterschijnwerpers.
11) Het bedrag van de levering dient minimaal 50.000 €, excl. btw, te bedragen.
12) De referenties dienen opgeleverd te zijn en de voorlopige oplevering dient te dateren van
na 1 januari 2012.
De referenties dienen te worden gestaafd aan de hand van door de betreffende bouwheer getekende attesten van goede uitvoering met vermelding van het bedrag en de datum van voorlopige oplevering, en die uitgereikt werden aan de leverancier voor die opdrachten die hij zelf uitvoerde.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!