Aankondiging van een opdracht

Levering van gasolie en diesel

De opdracht betreft het leveren van gasolie (normaal, extra en hoog-rendementsgasolie) en dieselbrandstof gedurende een periode van vier jaar aan diverse voorzieningen van de groep Broeders van Liefde voor een totaal geraamde hoeveelheid van +/- 2.900.000 liter op jaarbasis.

Publicatiedatum
24-10-2016
Deadline
09-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincialaat Broeders van Liefde
Postadres
Stropstraat 119, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Slock Ruben Albert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

- een lijst van vergelijkbare leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Onder vergelijkbare leveringen wordt verstaan het leveren van brandstoffen van dezelfde omvang (totaal aantal liter voor het betreffende perceel of totaal aantal liter betreffende de percelen waarvoor de inschrijver een offerte heeft ingediend) en prijscategorie. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere voorziening door attesten van de voorziening of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Minimumeis: de gecertificeerde volledige realisatie van drie vergelijkbare projecten.

Eventuele minimumeisen:

de gecertificeerde volledige realisatie van drie vergelijkbare projecten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!