Aankondiging van een opdracht

GESPREIDE LEVERING VAN BRANDSTOFFEN VOOR WEGVERVOER

Het voorwerp van deze opdracht is de levering van aardolieproducten, via brandstofkaarten bestemd voor de voertuigen van het Agentschap.
Het wagenpark van het Agentschap zal zich rechtstreeks bij de tankstations van de opdrachtnemer bevoorraden.
De opdracht vangt aan op datum van de eerste bestelling van brandstof en uiterlijk drie maanden na de datum van de kennisgeving van het gunningbesluit, op voorwaarde dat de brandstofkaarten zijn geleverd.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf de gunning. De opdracht wordt één keer verlengd voor een periode van twee jaar behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde van de periode van twee jaar.
Het Agentschap zal bestellingen plaatsen naargelang van zijn noden, zonder dat het ertoe gehouden is de hoeveelheden die ter informatie in dit bijzonder bestek zijn gegeven, integraal te bestellen. De kennisgeving aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte verbindt het Agentschap er dus niet toe om bij hem een bestelling te plaatsen voor een globaal minimumbedrag en de opdrachtnemer verwerft niet het recht om deze hoeveelheden te leveren door de toekenning van de opdracht.
Deze opdracht doet evenwel geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Agentschap om een beroep te doen op een andere dienstverlener voor punctuele opdrachten, zonder exclusiviteit voor de opdrachtnemer van deze opdracht.

Publicatiedatum
24-11-2016
Deadline
19-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Postadres
de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vrebosch Mathieu
Ter attentie van
Vrebosch Mathieu

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!