Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Levering van distributieborden en elektrisch materiaal (met onderhoudscontract van 15 jaar)

Raamovereenkomst van distributieborden en elektrisch materiaal te installeren in de technische lokalen van I-ICT, ten einde een stabiele en beveiligde voedingsinstallatie te verkrijgen die bijdraagt aan de beschikbaarheid van de I-ICT systemen.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2019
Publicatiedatum
10-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
31600000 - Elektrische uitrusting
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
10-31 I-FBA. 516 - Ingrid Ballegeer
E-mail
ingrid.ballegeer@infrabel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Constructions Electroniques + Télécommunications sa , Rue du Charbonnage 12, 4020 Wandre, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!