Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor leveringen met betrekking tot "het nemen van huurauto's in vorm van leasing (full service)" en "aankoop en installatie van een elektrische terminaal"

Huren van voertuigen onder de vorm van leasing (full service) voor een duur van 60 maanden en aankoop en installatie van een laadpaal voor elektrisch voertuig.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Voertuig type "elektrische stadswagen""
Perceel 2 "Voertuig type "compacte Sedan" hybride" (elektriciteit / benzine) oplaadbaar
Perceel 3 "voertuig type "bestelwagen""
Perceel 4 "Aankoop en installatie van een laadpaal voor elektrische voertuigen"

Publicatiedatum
31-10-2016
Deadline
09-12-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres
Karrestraat, 27, 1200 Bruxelles, BE
Contactpunt(en)
Van Goidsenhoven Eric

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 110000.00 EURen 120000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure van deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
** In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf aanvragen.
*** In toepassing van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn offerte te voegen waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf aanvragen.

Vakbekwaamheid

Voor alle percelen levert de inschrijver een lijst af van de voornaamste opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke bestemming. De leveringen worden bewezen door attesten uitgereikt of afgetekend door de bevoegde overheid, of indien de bestemmeling een private koper was, door een attest van de koper of, bij gebreke, eenvoudig door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

Minimumniveau "PERCEEL 1": De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij een vloot van minstens 25 voertuigen in verhuur op lange termijn kan leveren en beheren.
Minimumniveau "PERCEEL 2": De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij een vloot van minstens 25 voertuigen in verhuur op lange termijn kan leveren en beheren.
Minimumniveau "PERCEEL 3": De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij een vloot van minstens 25 voertuigen in verhuur op lange termijn kan leveren en beheren.
Minimumniveau "PERCEEL 4": De opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat hij reeds 10 laadpalen heeft geïnstalleerd.
Indien de inschrijver verschillende percelen toegewezen krijgt, moet hij beantwoorden aan de som van de vereiste minimumniveaus per perceel.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!