Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

BB 1156 - Levering van gas

Deze opdracht betreft de levering van gas voor de gebouwen die de Haven van Brussel in gebruik heeft (maatschappelijke zetel, bepaalde lokalen van het TIR, kapiteinsdienst, sluizen en bruggen). Voor de periode 2017-2019

Publicatiedatum
14-07-2016
Deadline
25-08-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
09121200 - Leidinggas
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Haven van Brussel
Postadres
Redersplein 6, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vansippe Aurélie
Ter attentie van
Technische dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Wanneer de kandidaat een tijdelijke vereniging is, wordt de toestand van elk der leden van de vereniging
onderzocht op grond van de te bezorgen documenten.
Wordt uitgesloten om deel te nemen aan de opdracht, ongeacht het stadium van de procedure, de
dienstverlener die in een van de toestanden verkeert vermeld onder artikel 66 van het KB plaatsing.
De indiening van een kandidatuur en/of een offerte staat gelijk aan een impliciete verklaring op eer zeggende dat de kandidaat zich in geen geval bevindt in een toestand bedoeld in artikel 66 van het KB plaatsing.
Betaling der sociale bijdragen
Voor de Belgische kandidaten wordt het nazicht op de toestand van de kandidaat door de aanbestedende overheid zelf verricht via de toepassing DIGIFLOW die een beveiligde toegang verleent tot de d-bases van de federale overheid inzake sociale zekerheid tot op het ogenblik van de beslissing over de selectie. Voor wat buitenlanders betreft, moet elk gelijkwaardig document verstrekt worden dat bevestigt dat ze in regel zijn inzake de betaling van de sociale bijdragen.
Betaling der belastingen
Voor de Belgische kandidaten wordt het nazicht op de toestand van de kandidaat door de aanbestedende
overheid zelf verricht via de toepassing DIGIFLOW die een beveiligde toegang verleent tot de d-bases van de federale overheid inzake de fiscus tot op het ogenblik van de beslissing over de selectie. Voor wat buitenlanders betreft, moet elk gelijkwaardig document verstrekt worden dat bevestigd dat ze in regel zijn inzake de betaling van de belastingen.
cfr. KB16/7/2012 plaatsen van Overheidsopdrachten in de nutssectoren

Economische en financiële draagkracht

Om hun economische en financiële draagkracht te bewijzen zullen de inschrijvers volgende inlichtingen
bezorgen :
1.met betrekking tot de levering die het voorwerp van de aanbesteding vormen moet de onderneming een
minimaal jaarlijks omzetcijfer hebben behaald van € 100.000 in de twee laatste balansen (2014 en 2015).

Vakbekwaamheid

Om hun vakbekwaamheid te bewijzen zullen de inschrijvers volgende documenten bezorgen :
1. de inschrijvers moeten minstens drie referenties opgeven van de laatste drie jaar betreffende de levering van gas voor een hoeveelheid die gelijks is aan of groter dan 100,000 MWh/jaar.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!