Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Oproep tot kandidaatstelling - Ondersteuning aan de voorbereiding en uitvoering van de BELARE-campagnes op het Prinses Elisabeth Station voor rekening van het Poolsecretariaat (Onderhandelingsprocedure met bekendmaking)

1. Raadgeving over/ondersteuning aan de organisatie, de voorbereiding en de uitvoering van de BELARE-campagnes en het beheer van het Prinses Elisabeth Station (en het materiaal ervan). Raadgeving en ondersteuning van de organisatie, de voorbereiding en de uitvoering van de BELARE-campagnes, maar ook van de ontwikkeling en werking, in ruime zin, van het station en de apparatuur ervan.
2. Het beheer van het Prinses Elisabeth Station & de materialen/uitrusting ervan (Systemen (Energiesysteem, Energiecontrole, Watersysteem, ICT, Satcom, Radio communicatie, Luchtbehandelingssysteem, Brand beveiligheidssysteem, constructie, Mechanisch park)). De evaluatie, planning, het ontwerpen en de uitvoering van alle nodige taken voor de optimale werking en gebruik van het Prinses Elisabeth Station en de uitrusting ervan in de ruimste zin van het woord. De taken bestaan erin het station integraal te bedienen (van de besturing tot het afvalbeheer) en de uitrusting ervan in ruime zin, alle onderhoudswerkzaamheden en alle nodige herstellingen uit te voeren (correctief onderhoud (palliatief onderhoud, curatief onderhoud), preventief onderhoud (systematisch (bewaking van de condities, onderhoud op basis van voorspellingen)), op verbetering gericht onderhoud). Met een minimale impact op het milieu zullen deze werken het mogelijk maken om de duurzaamheid van het station en de uitrusting ervan in ruime zin te verzekeren, projecten uit te voeren en een kwalitatieve, “geconnecteerde" en beveiligde huisvesting te garanderen voor alle bezoekers.
3. Technische ondersteuning van wetenschappelijke projecten in Antarctica, in het kader van de BELARE-campagnes. Deze ondersteuning kan ook plaatsvinden buiten de “veldcampagnes".
4. Het beheer en de bewaking vanop afstand van het Prinses Elisabeth Station (via satelliet). Evaluatie, controle, interventies/correcties/onderhoud/reparaties, adviezen en planning, via de satellietverbinding.
5. De aankoop en de levering van de uitrusting en het materiaal voor de uitvoering van de taken 1), 2), 3) en 4), maar ook bepaalde cruciale bevoorradingen voor de BELARE-campagnes. Deze rubriek bevat eveneens taken zoals het voorraadbeheer, de verpakking en het transport in de ruimste zin van het woord van de desbetreffende materialen en uitrusting.
Elk jaar en gedurende 4 jaar zal de inschrijver de optimale werking van het Prinses Elisabeth Station moeten garanderen en zal die alle nodige ondersteuning moeten voorzien voor de uitvoering van de BELARE-zendingen.
De bovenstaande diensten worden in de bijlage omschreven.

Publicatiedatum
27-07-2016
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
51000000 - Installatiediensten (uitgezonderd software)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
41000000 - Verzameld en gezuiverd water
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
24000000 - Chemische producten
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
42000000 - Bedrijfsmachines
43000000 - Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
48000000 - Software en informatiesystemen
38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Poolsecretariaat
Postadres
Louizalaan 231, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Touzani Rachid
Ter attentie van
De heer Rachid Touzani

Overige nadere inlichtingen

Om verwarring aan de zijde van potentiële kandidaten te voorkomen, worden de publicaties van 2016/07/25 en 2016/07/26 (BDA nummer: 2016-522743 en 2016-522807) geannuleerd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!