Aankondiging van een opdracht

Levering van vloeibare brandstoffen voor motoren en verwarming voor de periode 01/01/2017 - 31/12/2018

Levering van vloeibare brandstoffen voor motoren en verwarming voor de periode 01/01/2017 - 31/12/2018

Publicatiedatum
17-08-2016
Deadline
06-10-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Grimbergen
Postadres
Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Kim Van Bellingen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver dient te voldoen aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid.

Economische en financiële draagkracht

* Een omstandige bankverklaring, afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit duidelijk blijkt dat de financiële mogelijkheden van de aannemer van die aard zijn dat hij de opdracht financieel tot een goed einde kan brengen, dient bij de prijsofferte gevoegd.

Vakbekwaamheid

Gegevens in verband met beroepskwalificaties (kwaliteitscertificaten), personeelsbezetting, technische middelen en referenties dienen opgegeven te worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!