Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst Connectiviteit en apparatuur

Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst Connectiviteit en apparatuur.
Toelichting: Het voorwerp van deze opdracht is een raamovereenkomst met een of meerdere ervaren partijen voor verschillende besturen voor het ontwerpen, het aansluiten en het beheren van connectiviteit voor deze besturen. Er wordt op zoek gegaan naar een reeds bestaande oplossing. Een werkgroep van afgevaardigden van de lokale besturen bepaalt mee de inhoud en voorwaarden van het bestek en zal ook de analyse en de gunning doen.
De aanbestedende overheid fungeert als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband, hierna verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt zowel voor de bestaande virtuele centrumsteden (Noord, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT, ) als voor de nog op te richten virtuele centrumsteden. Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat de totale omvang van de leveringen of diensten kan stijgen in de ondergenoemde twee gevallen:
- Bij toetreding van een lokale overheid, die nog geen deel uitmaakte van een virtuele centrumstad, tot een bestaande virtuele centrumstad
- Bij oprichting van een nieuwe virtuele centrumstad, waardoor ook de lokale overheden in deze regio tot het afnamegebied kunnen behoren
Onder toetreding tot een virtuele centrumstad verstaan wij het nemen van een college- of raadsbeslissing door de desbetreffede lokale overheid met het oog op de goedkeuring van het protocol tot samenwerken.
U kan deze besturen opvragen op de webpagina http://www.vera.be/Samenwerkingsverbanden
Mogelijke deelnemende instanties
- Lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten (hulpverleningszones), politiezones, culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale vereningen, VZW’s, … ) in de provincie Vlaams-Brabant die deel uitmaken van een virtuele centrumstad
- VERA (Autonoom provinciebedrijf)
- Leden van de interlokale verening IT-punt
Plaats van dienstverlening: Bij de verschillende lokale overheden in de provincie Vlaams Brabant
De raamovereenkomst bevat volgende percelen.
Perceel 1: Glasvezel verbindingen en apparatuur
Perceel 2: Niet-glasvezel/MPLS verbindingen en apparatuur
Perceel 3: Internetproduct op Coax, XDSL, … met en zonder vast IP-adres
Perceel 4: Netwerkverbinding met overheidsnetwerken
Perceel 5: Firewall en randapparatuur met bijhorende diensten
Vragen kunnen worden gesteld op bestek-connectiviteit@vera.be

Publicatiedatum
25-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
32400000 - Netwerken
32412000 - Communicatienetwerk
32412100 - Telecommunicatienetwerk
32413000 - Geïntegreerd netwerk
32560000 - Glasvezelmateriaal
32561000 - Glasvezelverbindingen
32562000 - Glasvezelkabels
32562100 - Glasvezelkabels voor informatietransmissie
32562300 - Glasvezelkabels voor datatransmissie
34522350 - Sloepen van glasvezel
38621000 - Glasvezelapparatuur
72315000 - Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
72700000 - Computernetwerkdiensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VERA Autonoom Provinciebedrijf
Postadres
Vaartdijk 3/001, 3018 Wijgmaal, BE
Contactpunt(en)
De heer Stefan Wuyts

Overige nadere inlichtingen

II Voorwerp.
Aard van de opdracht
"Indien verdeling in percelen, mogen offertes worden ingediend:"
Daar staat dat men voor alle percelen moet indienen maar dit moet zijn
1 of meerdere percelen. Aanbieders mogen dus ook voor 1 of meerdere percelen aanbieden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!