Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET <OPEN PISTE> VOOR ONDERHOUD VAN TWEE TELEFOONCENTRALES VOOR REKENING VAN FOD JUSTITIE

De onderhavige opdracht betreft een onderhoudscontract voor 2 telefooncentrales in de gebouwen van de FOD Justitie, die reeds aanwezig zijn sedert 1993 en waar er sinds hun installatie continu een onderhoud is op uitgevoerd.
In Bordet A, gelegen op de Waterloolaan 115, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3070 die bestaat uit 4 processoren. In Bordet D, gelegen in de Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3050 die bestaat uit 1 processor.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-01-2019
Publicatiedatum
11-01-2019
Deadline
28-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
50332000 - Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Diensten van de Voorzitter - Operationele directie
Postadres
Waterloolaan 115
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ahlame Lanaya
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
ahlame.lanaya@belnet.be
Hoofdadres
http://just.fgov.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330095
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!